PACKobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@packobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

PACKobserver mener

Chefredaktør
Gitte Søndergaard:

Er størrelsen på emballagerne i takt med tiden?

Chefredaktør
Gitte Søndergaard:
29.02.16: De senere år er madspild for alvor kommet på dagsordenen, og der gøres efterhånden rigtig meget godt og effektivt for at reducere den mængde på over 700.000 tons mad, som ifølge Miljøministeriet kunne have været spist (i 2015*).

Vi ser jævnligt reportager, hvor primærproduktionen, storkøkkener og detailhandelen har iværksat nye initiativer for at undgå dette - både direkte og indirekte - ressourcespild. Senest i sidste uge, hvor Folkekirkens Nødhjælp åbnede Danmarks første butik med overskudsmad - Wefood, der er baseret på madvaredonationer fra dagligvarehandelen, bl.a. af varer der nærmer sig eller har overskredet "mindst holdbarhed til"-datoen.

Men i hvert fald på ét område forekommer det som om bestræbelserne fra vareproducenter og detailhandel stadigvæk er temmelig usynlige, og det er i husholdningerne, hvor madspildet iht. Miljøministeriet udgør 260.000 tons pr. år, hvilket skal svare til 24 procent af affaldet i skraldespanden.

En britisk undersøgelse påviste allerede for 10 år siden, at singler anvendte mere af det hele, f.eks. 38 procent flere produkter og 42 procent mere emballage end personer, der boede i husholdninger med fire personer. Samt at de genererede mere end halvanden gang så meget affald. Og lur mig om ikke den undersøgelse stadig holder stik (selv om den er fra før, man opgjorde madspild som en selvstændig del af affaldet).

Antallet af singler er steget lige siden; i forrige uge var Danmarks Statistik ude med meldingen om at "antallet af enlige voksne har rundet 1,6 mio. personer, hvilket svarer til 37 pct. af samtlige voksne" (det højeste tal siden statistikken startede for 30 år siden).

Og årsagen til at alle disse singler bruger så meget mere af det hele, skal måske findes i at pakningsstørrelserne ikke passer til behovet? Når en for stor portion fødevare bliver kedelig / dårlig, ja, så ryger både resten af produktet og emballagen selvsagt i skraldespanden.

En relativt minutiøs gennemgang af et nogenlunde velassorteret supermarked giver i hvert fald ikke en række aha-oplevelser over små emballager med små portioner af produkter. Tvært imod. Flere mindre pakninger synes at være forsvundet(?) … Som eksempler kan nævnes den lille pakke rugbrød med seks skiver, eller den kvarte eller halve liter sødmælk, som man vist kun finder, hvis der ligger skoler i oplandet.

    Men forklaringen er måske, at der ikke er efterspørgsel? … Og forklaringen på det kan måske læses i artiklen "Dyrt at købe mad i små pakninger" andet steds på siden? Heraf fremgår det af en stikprøveundersøgelse foretaget på det svenske marked af Konsumentföreningen Stockholm (KfS) at en fjerdedel af de undersøgte varer var mellem 40 og 100 procent dyrere i en lille emballage i forhold til de samme varer i en stor emballage - målt på en sammenlignelig kilopris.

Naturligvis kan der være forskel på danske og svenske prisberegninger, men mon ikke det er sikkert at fastslå, at der nok er plads til forbedring?

I øvrigt slår en anden af artiklerne - "De 10 vigtigste tendenser på emballagernes internet" - fast, "at efterhånden som varemærkers produktporteføljer og evnen til at nå forbrugerne i nye sammenhænge vokser, skal varemærkerne tilbyde et større udvalg af pakningsstørrelser - både større og mindre. I 2016 vil varemærkeindehaverne skulle overvinde den stigende mangel på forbrugernes varemærkeloyalitet ved at skabe og levere emballager, som forbrugerne ser som rigtige størrelse for sig selv, deres familier og skiftende anvendelser".

Billedet? Ret skal være ret: det kan naturligvis lade sig gøre at finde en enkelt emballage, der er blevet mindre, hist og her :-)

*) Kilde: Miljøministeriet, Regeringens Strategi for affaldsforebyggelse ”Danmark uden affald II”

Foto: PACKobserver


Print Send  

Læs tidligere artikler:
 
12.11.18:
(Chefredaktør Gitte Søndergaard)
20.03.18:
(Chefredaktør Gitte Søndergaard)
17.01.17:
(Chefredaktør Gitte Søndergaard)
03.03.15:
(Chefredaktør Gitte Søndergaard)
24.10.14:
(Chefredaktør Gitte Søndergaard)