PACKobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@packobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

Udvikler intelligent fødevareetiket

Madspild er et stort samfundsproblem. Bedst-før-datoen er problematisk, og det er vanskeligt for både detailhandel og forbrugerne at vide, om et produkt virkelig er friskt. Løsningen kan ligge i en smart sensoretiket fra den svenske innovationsvirksomhed Innoscentia. Virksomheden har for nylig modtaget en halv mio. svenske kroner til at udvikle en prototype i samarbejde med den ligeledes svenske etiketvirksomhed Beneli. Bidraget kommer fra Vinnova, en statslig styrelse under det svenske erhvervsministerium.
13.06.16: Projektet har til formål at skabe en intelligent etiket, der ved og kan vise, hvordan maden har det. Innoscentias CEO Robin Thiberg forklarer, at tidsplanen er stram, idet prototypen forventes at være klar i september og vil blive afprøvet i en butik i oktober.

– Kort sagt så har vi udviklet en blæk, der binder affaldsprodukter fra bakteriernes metabolisme. Reaktionen kan aflæses elektronisk, og vores idé er at integrere vores teknologi i en digital etiket, som derefter kan anvendes på blandt andet friskpakket kød.

For at skabe en sådan løsning er man nødt til at samarbejde ud over virksomhedens grænser, forklarer Robin Thiberg:

– Beneli har både de rette kompetencer og den rette indstilling til nye innovationer, og det er sammen med dem, at vi kommer til at udvikle prototypen. Vi er stadig en lille virksomhed, og sætter pris på, at de ønsker at udvikle dette sammen med os.

– Projektet er meget interessant, fordi det indeholder flere af de sensor- og kommunikationsteknologier, som vi lige nu fokuserer på, fortæller Michael Bäärnhielm, Head of Innovations hos Beneli (foto).

Der er ifølge de to virksomheder stor interesse fra både forbrugere og fødevareindustrien. Fra det tidspunkt hvor et produkt pakkes, og indtil det havner hjemme i forbrugerens køleskab kan der ske meget. Maden kan blive dårligt før, men er som regel fuldt spiselig, selv efter at holdbarhedsdatoen er overskredet. Innoscentias teknologi har den fordel, at den kan vise, hvordan maden rent faktisk har det.

Ved hjælp af den nye intelligente etiket vil man komme til at forlænge den naturlige holdbarhedsperiode for mange varer. Det betyder store gevinster både for alle aktørerne i værdikæden, men også for slutforbrugerne.

– Vores mål i dette projekt er at færdigproducere en fungerende prototype, så vi kan foretage pilotundersøgelser af kødprodukter med vores partnere ude i butikkerne. Det næste skridt er at kommercialisere produktet, siger Robin Thiberg.

Foto: Beneli

GS
Print Send