PACKobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@packobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

Thermoformer med et væld af teknologi

– Med vores X-line redefinerer vi thermoformning af emballager. Sådan lød det på Interpack-messen i maj fra Multivac. Maskinfabrikanten fra den tyske Allgäu-region viste for første gang en maskinnyhed, som man mener sætter nye standarder på markedet takket være en hel række innovative og unikke teknologiegenskaber.
22.06.17: – Som et resultat af maskinen sømløse digitalisering, omfattende sensorsystem og netværk med Multivac Cloud, skaber X-line en ny dimension, når det gælder emballagens pålidelighed, kvalitet, ydeevne og fremtidssikkerhed, lyder det således.

Virksomhedens såkaldte Pack Pilot skal gøre det muligt at indstille maskinen til det optimale niveau ved hjælp af maskinstyringssupport. Når der oprettes nye opskrifter, indstiller maskinen sig til den optimale driftsfunktion ved hjælp af stansedata og de funktioner for emballage, produkt og emballagemateriale, der er valgt.

– Det betyder, at maskinen kan anvendes også uden speciel operatørekspertise. Pack Pilot har adgang til omfattende ekspertviden, der nyder godt af procesdata fra over 1.000 nye emballageløsninger om året. X-linjen producerer pakninger med maksimal emballagepålidelighed, ensartet kvalitet og meget høj effekt uden produktionstab under maskinens opstart. Dette medfører betydelige besparelser med hensyn til produkt, emballagematerialer og produktionstid, forklarer man.

– X-linjen har et niveau af sensorstyring, der aldrig er blevet opnået før, og det betyder at vores Multi Sensor Control indfanger alle relevante dele af processen. Ved hjælp af lukkede styringskredsløb indfanger sensorsystemet konstant en lang række procesværdier, som for eksempel formning, evakuering og forsegling. Selv formnings- og tætningsdyserne integreres i sensorstyringen via elektroniske sensormoduler, lyder det fra Multivac.

Alle procestrin koordineres ifølge virksomheden til det optimale niveau, mens produkt- og systemrelaterede uoverensstemmelser automatisk kompenseres så meget som muligt, og selv fejlindstillinger fra operatørerne side registreres og vises selvstændigt, og dermed skal X-linjen konstant arbejde med den optimale driftsindstilling takket være Multi Sensor Control.

Den intuitive HMI 3 Multi-Touch brugergrænseflade har høj opløsning og svarer til driftslogikken for nutidens mobilenheder. Det skal gøre det muligt at styre driftsprocesserne endnu lettere og pålideligt, og det kan indstilles individuelt til den pågældende operatør. Dette omfatter forskellige adgangsrettigheder og operativsprog. Brugerlogin er kontaktløs ved hjælp af RFID chipkort. Alle relevante maskinparametre vises på en skærmside.

En ny generation af stanseværktøjer kaldet X-værktøjer garanterer ifølge virksomheden også de laveste driftsomkostninger på markedet. X-værktøjerne har et omfattende udvalg af innovationer i deres design, sensorsystem og aktiveringsfunktioner. Og de skal gøre det muligt at opnå kortere evakueringstider og bidrager dermed til højere cyklusudgange.

– Som en mulighed kan X-værktøjerne konstrueres med en smallere kantkantbredde. Det betyder, at filmafskæring reduceres med op til 30 procent. Alle stanseelementerne er kodet og kan identificeres af termoformeren. Når et stanseværktøj er korrekt installeret indstilles maskinens parametre automatisk, hvilket sikrer optimal processtyring. Dette betyder, at driftssikkerheden øges, især for maskiner med hyppige formatændringer, forklarer Multivac.

Foto: Multivac

GS
Print Send