PACKobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@packobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

Miljø- og klimahjørnet

Optimeret emballage reducerer Danish Crowns årlige CO2-udledning med 290 tons

31.10.17: Danish Crown har en omfattende miljøansvarsstrategi, der inkluderer en række målsætninger, der skal være med til at minimere virksomhedens samlede miljøaftryk. Som et led i dette arbejde, igangsatte Danish Crown og DS Smith i fællesskab et projekt, der skulle resultere i en optimeret emballageløsning, der i sidste ende skulle reducere den samlede CO2-udledning.

– Danish Crown modtager og sender dagligt flere hundrede paller med lastbiler på de danske veje, og det var derfor nærliggende at se på emballagen i arbejdet med at reducere CO2-aftrykket. Hos DS Smith er vi meget optaget af, hvordan miljøpåvirkning i alle led af forsyningskæden kan mindskes. Vi er derfor specialiseret i at udvikle bæredygtige emballageløsninger, hvor udfordringen bl.a. består i at nedbringe CO2-udledning uden at gå på kompromis med emballagens kvalitet og funktionalitet, lyder det fra DS Smith på virksomhedens hjemmeside.

Ved at gennemgå hele Danish Crowns forsyningskæde og emballagesortiment, kunne emballagevirksomheden se store optimeringsmuligheder. Gennem en længerevarende dialog med Danish Crown, hvor der også blev foretaget en række forskellige tests, nåede virksomhederne i fællesskab frem til en løsning. Løsningen bestod primært af at konvertere fra bølgepaptype B-flute til R-flute på det 4-punktslimede låg, der bruges i størstedelen af emballagerne.

Bølgepaptypen R-flute mindsker ifølge DS Smith mængden af materiale i emballagen, da den er ca. 27 % tyndere end B-flute, uden at gå på kompromis med bæreevne og holdbarhed i forhold til Danish Crowns behov. Og den mindre mængde af materiale i emballagen reducerer Danish Crowns CO2-udledning med 290 tons, da antallet af paller med pap, der modtages, nedbringes.

I henholdt til DS Smith er der dermed tale om en win-win situation, da antallet af ankomne lastbiler reduceres, samtidigt med at presset på de danske veje reduceres. Hertil en 25 procents reduktion af lager, håndterings- og fragtomkostninger, da antallet af paller i logistikledet er mindsket.

– Dette er således et tydeligt eksempel på, hvordan reduktion af CO2-udledning og omkostninger går hånd i hånd, lyder det fra emballagevirksomheden.

Danish Crowns Group Purchaser, Sandra Schwarze Eckhoff, understreger at den endelige løsning har været direkte medvirkende til, at man hos Danish Crown har været i stand til at reducere sin CO2-udledning med 290 tons årligt. – Og det er et resultat, som afspejler vores høje miljøambitioner, udtaler hun.

Foto: DS Smith

GS

Print Send