PACKobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@packobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

RFID giver retningsbestemt sporbarhed

Sicks nye RFID læse-/skriveenhed, RFU65x, detekterer transpondere over lange afstande mens den registrerer, hvilken retning hvert enkelt emne bevæger sig i. Disse data kan kobles direkte til et ERP- eller MES-system, hvilket reducerer procestiden og øger effektiviteten i produktionen, påpeger virksomheden.
06.03.18: – Med den nye teknologi i RF65x, kan man nu bestemme både position, vinkel og retning i et hug - selv når transpondere drøner forbi hinanden i hver sin retning. Det fungerer lidt som man kender det fra radiomaster, hvor man med to master, kan positionsbestemme en radiosender, ved at måle feltstyrkeforskellen på de to master, forklarer Sick.

– I RFU650 måles transponderens signalstyrke/forskel i de to ender af antennen (derfor er huset blevet bredere) og vi kan dermed positionsbestemme, hvor en RFID tag befinder sig i læseområdet, lyder det.

Det betyder ifølge virksomheden, at man udover at læse RFID brikkerne, også kan få information om, hvilken vej RFID-tag'en bevæger sig, og dermed kan registrere f.eks om en palle med varer køres ind eller ud fra et lager. Hvis der er emner med transpondere i nærheden, som ikke er i bevægelse, kan disse filtreres fra som statiske og man kan nøjes med at anvende dem til diagnostiske formål.

Driftsområdet for en RFU65x er +/- 45° typisk med en tasteafstand på op til 5 m, oplyses det.

– RFU65x kræver mindre plads, sparer tid og penge. Når konventionelle RFID enheder skal detektere transpondere over lange afstande er de afhængige af senderens styrke, vinkel, tag-egenskaber og applikationens omgivelser. Derudover har man for at kunne beregne hidtil også været nødsaget til at bruge flere antenner i kombination med avancerede algoritmer, lyder det.

Produktfamilien indeholder ifølge virksomheden en mulighed for at installere yderligere applikationsspecifik software direkte i RFU’en via et integrator-tool. Brugere kan udvikle brugerspecifik applikationssoftware via Sicks udviklingsmiljø som tilmed kan overføres til andre enheder. Softwaren skal understøtte brugen af en række programmeringssprog som JAVA, LUA og C++. Platformen skal derfor også tilbyde maksimal fleksibilitet i forhold til fremtidig IT support.

Foto: Sick

GS
Print Send