PACKobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@packobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 
Du er her: Forsiden > Stofposen hængt til tørre i ny undersøgelse

Stofposen hængt til tørre i ny undersøgelse

En ny undersøgelse viser, at plastposer er det bedste valg af bærepose ud fra miljøhensyn. Det slås dog også fast, at uanset hvilket materiale bæreposen er lavet af, så er det godt at genbruge den så mange gange som muligt.
19.03.18: Glem stofposen og den ”nedbrydelige” bioplast. Helt almindelige plastposer er det bedste valg for miljøet. Det viser en ny, omfattende livscyklusvurdering, som DTU Miljø har udført for Miljøstyrelsen. Ved en livscyklusvurdering ser man på den samlede miljøbelastning ved produktion, brug og senere affaldsbehandling af et produkt.

Miljøstyrelsen peger på, at det måske kan virke overraskende, at plastposer er det mest miljøvenlige valg. – Men stofposer belaster miljøet langt mere ved produktionen, fordi bomuldsproduktion kræver mange ressourcer og lægger beslag på et stort areal. Tilsvarende er der ved de andre posetyper forskellige miljøbelastninger, der er større end miljøbelastningen fra plastposer, forklarer man.

Undersøgelsen er gennemført på baggrund af de nuværende danske forhold med poser, der var tilgængelige i danske supermarkeder i efteråret 2017. Den tager udgangspunkt i et scenarium, hvor plastposer kun bruges én gang og derefter genbruges som affaldspose. På basis af dette har man beregnet de forskellige påvirkninger, der er på miljøet, inklusiv klimapåvirkningen.

Genbrug er godt – uanset posetype
Problemet med den såkaldte nedbrydelige eller kompostérbare bioplast er ifølge Miljøstyrelsen, at den ikke nedbrydes ordentligt. Derfor kan den - afhængigt af, hvor den ender - ødelægge affaldsbehandlingen eller blive liggende i naturen. Og vi smider nemmere affald fra os, når vi tror, at det forsvinder af sig selv.

Man peger også på, at hvis man allerede har stofposer eller lignende, som man bruger, er det en god idé at blive ved med at bruge dem, indtil de er slidt op. – Livscyklusvurderingen understreger således, at det er godt for miljøet, hvis vi genbruger vores bæreposer så mange gange som muligt, uanset materialet, fastslår man.

Det næstbedste posevalg er ifølge den nye undersøgelse papirsposer. De noteres dog at have den svaghed, at de sjældent bliver genbrugt eller brugt som affaldspose, fordi de nemmere går i stykker.

Undersøgelsen ”Life Cycle Assessment of grocery carrier bags”, der kan findes i sin helhed på Miljøstyrelsens hjemmeside, rummer følgende opgørelse over, hvor mange gange man skal genbruge en pose af et andet materiale end en almindelig plastpose, for at det miljømæssigt er et lige så godt valg som den almindelige plastpose:

 Posetype  Skønnet antal genbrug
 Almindelig plastbærepose  1
 Papirbærepose  ca. 40
 Biobaseret plastbærepose  ca. 40
 Stofpose, bomuld  ca. 7000-20.000

Arkivfoto: PACKobserver©

GS
Print Send