PACKobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@packobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

Lysgitter måler med høj præcision

– Vores robuste målende lysgitter MLG-2 er med tilføjelsen af ProfiNet interface nu direkte kompatibelt med alle gængse industrielle interfaces. Lysgitteret er designet til at detektere emner, til kontrol af emneforskydninger, og til måling af emnehøjde. Optimeret opløsning, scannehastighed og optik betyder, at selv transparente, små og hurtigt bevægende emner, detekteres stabilt og fejlfrit, lyder det fra Sick A/S, der slår fast at gitteret skal være velegnet til emnehåndtering og lagerprocesser, med alt fra simple til de sværeste opgaver.
17.04.18: I hjertet af MLG-2 platformen, finder man ”Siric”, som virksomheden selv betegner som sin til dato mest avancerede ASIC-chip. Den skal forbedre dataevalueringen, så små og transparente emner detekteres stabilt, og således at selv emner i høj hastighed kan håndteres.

– Udover driftsstabilitet, giver Siric en række kommunikationsmuligheder, til på den ene side at sende realtime data, om de enkelte strålers funktionsevne, tilsmudsningsadvarsel mv. og på den anden side at modtage data, fra en controller via IO-link. De data, der sendes fra controlleren, kan være kommandoer til indstilling af tasteafstand, eller af hele kloningsfunktioner, med indstilling af alle parametre, forklarer man.

Det er ikke kun i databehandlingen, at der skal være gode konfigurationsmuligheder. Det fysiske design er modulopbygget, så man kan vælge den højde og opløsning der passer bedst til en given applikation. Ifølge virksomheden rykker MLG-2 samlet set grænsen for, hvad man kan benytte lysgitre til, med mere end 100 forskellige justerbare parametre.

Sick leverer MLG-2 lysgitterløsninger i to tekniske niveauer hhv. Prime og Pro. Prime skal være en nem løsning til standardopgaver, mens Pro skal tilbyde den bedste og mest alsidige teknik på markedet.

Foto: Sick

GS
Print Send