PACKobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@packobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

Markedsanalyser, rapporter etc.

Nordiske anbefalinger for fluorstoffer i emballager til fødevarer

15.05.18: DTU Fødevareinstituttet har sammenfattet anbefalinger fra de nordiske lande for risikohåndtering af fluorerede stoffer i fødevareemballage af pap og papir. Herunder blandt andet at myndighederne i de nordiske lande mest oplagt kan sætte en grænseværdi for total indhold af organiske fluorforbindelser i emballage af pap og papir.

Fluorerede stoffer er kemiske forbindelser med egenskaber, der skyer vand, fedt og smuds. Stofferne bliver blandt andet brugt i fødevareemballage af pap og papir, hvor deres funktion er at gøre emballagerne vand- og fedtafvisende. Stofferne er svært nedbrydelige og ophobes i både mennesker og i miljøet, ligesom nogle af stofferne er sundhedsskadelige.

Mennesker er mest eksponeret for fluorerede stoffer via stoffernes miljøforurening af fødevarer, men også fødevarekontaktmaterialer kan være en kilde.

Anbefalinger med input fra hele Norden
DTU og Fødevarestyrelsen arrangerede i 2015 en nordisk workshop om fluorerede stoffer. På baggrund af workshoppen har forskere på DTU Fødevareinstituttet nu skrevet en rapport for Nordisk Ministerråd.

Rapporten samler dels den eksisterende viden om fluorerede stoffer i fødevarekontaktmaterialer af pap- og papir, dels de muligheder for at reducere forbrugerrisikoen for eksponering af fluorerede stoffer via fødevareemballager, som blev diskuteret på workshoppen.

Deltagerne konkluderede, at myndighederne i de nordiske lande mest oplagt kan sætte en grænseværdi for total indhold af organiske fluorforbindelser i emballage af pap og papir.

På baggrund af disse vurderinger fastsatte Fødevarestyrelsen i 2015 en national grænseværdi for total organisk fluor. I april måned 2018 har Fødevarestyrelsen dog erstattet den med en indikatorværdi der tager afsæt i ny viden, som forskere fra DTU Fødevareinstituttet har genereret om baggrundsniveauet af fluorerede stoffer i pap og papiremballage. 

Rapporten "PFAs in paper and board for food contact. Options for risk management in poly- and perfluorinated substances" kan findes på DTU's hjemmeside under publikationer.

GS

Print Send  

Læs tidligere artikler:
 
31.01.18:
(AMI Consulting)
31.01.17:
(Sustainable Brand Insight)
04.08.14:
(Transparency Market Research)