PACKobserver.no
Tlf: +45 39 69 43 21
info@packobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 
Du er her: Forsiden > Emballasjedagene 07: Kjell Olav Maldum fikk Optimeringsprisen

Emballasjedagene 07: Kjell Olav Maldum fikk Optimeringsprisen

Torsdag ble Kjell Olav Maldum (til v. på bildet) overrakt årets Optimeringspris av Yngve Krokann i DNE. Applausen som fulgte var et tydelig tegn på at dette var en populær avgjørelse. I likhet med Krokann har Maldum i mange år vært en ildsjel i spørsmål om nettopp optimering av emballasje i hverdagen, og han er vel kjent for sitt slagord ”Det heter brukt emballasje, ikke avfall.” Han er nå daglig leder i DMF – Dagligvarehandelens Miljøforum.
06.11.07:

Yngve Krokann sa blant annet at Maldum som mangeårig medlem i NOK – Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité - til fulle lever opp til formålsparagrafen om kontinuerlige forbedringer av emballasjen i hele verdikjeden som opprettholder tilstrekkelig beskyttelse av emballerte varer med lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning og høyest mulig grad av material- og energigjenvinning.

I en kommentar til PACKobserver uttrykker Maldum sin filosofi om emballasjeoptimering:

- Forutsetningen for gode løsninger er å utvikle og delta på arenaer som skaper dialog i hele verdikjeden.

- Vi må arbeide kontinuerlig med å utvikle kompetanse, teknologi og ikke minst kunnskap om de andre leddene i verdikjeden. Optimalisering er et bevegelig mål, hvor rammebetingelser som emballasje- og produksjonsteknologi, distribusjonsformer, infrastruktur og miljøparameter endres hele tiden.

- I mange tiår har industrien arbeidet med effektivisering og optimalisering innomhus. Men utfordringen er å se på hele verdikjeden som ett system, hvor ressursbruk og miljøpåvirkning hele tiden skal reduseres.

- Kan du nevne et eksempel?

- Et av mange konkrete eksempler er Wasa, som for en del år siden presentere seg i diverse fagblader. De skrøt av reduserte omstillingstider og effektivisering av de interne prosessene, samtidig som de satte fram en pall med bare 70 prosent volumutnyttelse på rampen for distribusjon til sine kunder!

- Alt var altså i orden innomhus, men firmaet hadde oversett dette med ressurseffektivitet i verdikjeden og unødvendig høy miljøbelastning, sier Kjell Olav Maldum.

RJ

Print Send